Klára Jenšová

O lektorovi

Vystudovala obor sólový zpěv - hudební výchova na univerzitě J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. V Libereckém kraji působí jako univerzitní pedagog oboru Hudební reedukace (muzikoterapie), hudební metodiky a didaktiky HV se speciálními vzdělávacími potřebami.

Služby

Vyučuje soukromé hodiny sólového zpěvu, klavíru a příčné flétny. Je též autorkou projektu "TÓN DUŠE", který pořádá pro širokou veřejnost v rámci ČR od roku 2014.